SOUČASNOST
Do nového objektu návštěvníci vstoupí přes halu s nově vloženým vertikálním jádrem sloužícím zároveň jako 22,5 m vysoký výstavní prostor. Expozice vodárenství bude pokračovat na podestách původního servisního schodiště a bude možné ji sledovat během pohybu výtahu nebo při výstupu po točitém schodišti skrze transparentní plášť jádra. V úrovni poslední mezipodesty bude do dříku vodojemu podvěšeno technické patro - zázemí dispečinku a potřebných technologií. V uvolněném prostoru po ocelové nádrži je navržena radiální otevřená dispozice dispečinku umožňující průběžnou spolupráci dispečerů. Pod ocelovým krovem ukončeným kruhovou lucernou se tak otevře panoramatický jednací prostor s kapacitou 50 míst, přístupný po obloukovém schodišti.