HISTORIE
Město Kladno postavilo v roce 1933 vodojem o obsahu 800 m3vody. Jednalo se o první vodojem v republice, postavený celý ze železa a obezděný cihlovým zdivem, které nebylo nosné a tvořilo pouze architektonický prvek a současně izolaci vnitřního prostoru. Nosná konstrukce věže je z uhlíkové oceli C 38 a je vytvořena 8 sloupy. Jejich půdorys tvoří pravidelný osmiúhelník, vepsaný do kruhu o průměru 10,35 m. Ve výšce 25 m nad zemí byla uložena ocelová kostra vodorovné betonové podlahy, na jejímž obvodu spočívale ocelová kostra horní obvodové stěny. Půlkulová nádrž na vodu o průměru 11,5 m byla nastavena válcovou plochou o výši 4 m. Na obvodu nádrže byl zřízen ochoz.